Warsztaty graficzne dla nauczycieli w ramach programu "Sztuka Wyboru" - Aktualności - Sztuka Wyboru

Aktualności

Warsztaty graficzne dla nauczycieli w ramach programu "Sztuka Wyboru"

W ramach IX edycji programu „Sztuka Wyboru” zapraszamy na nasze nowe przedsięwzięcie skierowane do plastyków z województwa kujawsko-pomorskiego.

Od początku istnienia programu w roku 2011 stawialiśmy na profesjonalizm naszych wykładowców i poziom merytoryczny warsztatów, w tym roku pragniemy umożliwić spotkanie pedagogów na co dzień pracujących nad rozwojem młodych talentów z uznanymi polskimi plakacistami w ramach warsztatów praktycznych. Reprezentują Państwo różne nurty i różne style, dlatego naszym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń i wzajemne czerpanie od siebie inspiracji.

Organizatorami programu „Sztuka Wyboru” są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy oraz Fundacja Tumult – organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage. W ramach programu podejmowanych jest szereg działań mających poprawić bezpieczeństwo młodzieży i mobilizować ją do podejmowania działań na rzecz rówieśniczej profilaktyki uzależnień.

Dotychczas realizowaliśmy warsztaty filmowe dla uczniów i nauczycieli oraz konkurs filmowy i graficzny. W 2022 roku postanowiliśmy skoncentrować działania na graficznej części programu i rozwinąć program w zupełnie innym kierunku. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i indywidualny charakter prac graficznych postanowiliśmy przekonać nauczycieli ze szkół o profilu artystycznym oraz pedagogów z placówek kulturalno-oświatowych do włączenia się w nasz program. Chcielibyśmy aby w ramach swojej codziennej działalności, wspólnie z uczniami, pedagodzy zrealizowali konkursowe plakaty profilaktyczne. Przez ostatnie osiem lat udawało nam się nagradzać uczniów znaczącymi nagrodami rzeczowymi, dodatkowo zwycięskie prace pojawiały się w przestrzeni publicznej w postaci koszulek, plakatów i kalendarzy.

Warsztaty są przeznaczone dla pedagogów/plastyków ze szkół ponadpodstawowych o profilu artystycznym z województwa kujawsko-pomorskiego oraz z placówek kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia plastyczne. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest udokumentowane wykształcenie w zakresie kierunków związanych ze sztukami plastycznymi i prowadzenie aktywnej działalności dydaktycznej w tym zakresie. Warsztaty są bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona do 20 osób, jednak nie ma przeszkód w zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z danej placówki oświatowej. Uczestnicy będą pracować w dwóch grupach 10-osobowych. Warsztaty obejmują zajęcia typowo artystyczne z zakresu projektowania plakatów, szkolenie z zakresu kształtowania kompetencji społecznych uczniów prowadzone przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli oraz elementy profilaktyki uzależnień. Warunkiem uzyskania certyfikatów będzie udział nauczycieli i ich podopiecznych w konkursie graficznym.

Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w dniach 8-9 września 2022 r. Uroczystość wręczenia nagród i certyfikatów planujemy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage lub w czasie późniejszym w zależności od możliwości organizacyjnych.

Program ramowy:

Czwartek
8 września

9:00 - 10:00 - rozpoczęcie warsztatów,
10:00 - 14:00 - warsztaty tematyczne,
14:00 - 15:30 - przerwa obiadowa,
15:30 - 21:00 - warsztaty tematyczne,
21:00 - kolacja

Piątek
9 września

8:00 - 9:00 - śniadanie,
9:00 - 14:00 - warsztaty tematyczne,
14:00 - 15:30 - przerwa obiadowa,
15:30 - 19:00 - warsztaty tematyczne
19:00 - 20:00 - zakończenie warsztatów, omówienie konkursu.

Zgłoszenia na warsztaty:

kom. Paulina Malinowska
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
na adres e-mail: paulina.malinowska@bg.policja.gov.pl

podkom. Szymon Tworowski
specjalista ds. projektów multimedialnych
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
email: szymon.tworowski@bg.policja.gov.pl
tel.: 52 525 50 35, 600 983 144.

z tematem wiadomości „Sztuka wyboru - warsztaty”
 

Pliki do pobrania