Warsztaty graficzne dla nauczycieli 2023 - Aktualności - Sztuka Wyboru

Aktualności

Warsztaty graficzne dla nauczycieli 2023

W ramach X edycji programu „Sztuka Wyboru” zapraszamy na nasze przedsięwzięcie skierowane do plastyków z województwa kujawsko-pomorskiego.

Od początku istnienia programu w roku 2011 stawialiśmy na profesjonalizm naszych wykładowców i poziom merytoryczny warsztatów, w tym roku pragniemy umożliwić spotkanie pedagogów na co dzień pracujących nad rozwojem młodych talentów z uznanymi polskimi plakacistami w ramach warsztatów praktycznych. Reprezentują Państwo różne nurty i różne style, dlatego naszym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń i wzajemne czerpanie od siebie inspiracji. 

Organizatorami programu „Sztuka Wyboru” są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy oraz Fundacja Tumult – organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage. W ramach programu podejmowanych jest szereg działań mających poprawić bezpieczeństwo młodzieży i mobilizować ją do podejmowania działań na rzecz rówieśniczej profilaktyki uzależnień.

Zeszłoroczna edycja warsztatów graficznych dla nauczycieli została odebrana entuzjastycznie przez uczestników i na ich prośbę realizujemy ją ponownie w pogłębionej formule. Tym razem będziemy pracować w przestrzeniach Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Naszym wykładowcą jest Maja Wolna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny), gdzie również uzyskała doktorat (2010) oraz stopień doktora habilitowanego (2014). Projektuje plakaty, maluje, zajmuje się grafiką i ilustracją.  Jest laureatką wielu polskich i międzynarodowych nagród, m.in. Złotego Medalu na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (2010). Regularnie współpracuje z różnymi teatrami, gazetami i wydawnictwami książek. Projektuje plakaty społeczne i kulturalne,  stale poszukując nowych środków wyrazu oraz projektów, które najlepiej służą jej artystycznej wypowiedzi. Od 8 lat prowadzi Warsztaty Plakatu filmowego wraz z Konradem Gelertem z Fundacji Art2Busines - absolwentem Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Użytkowej, uczestnikiem pracowni rysunku prof. Jacka Staszewskiego na Akademii Sztuk Pięknych.

Dotychczas realizowaliśmy warsztaty filmowe dla uczniów i nauczycieli oraz konkurs filmowy i graficzny. W 2022 i 2023 roku postanowiliśmy skoncentrować działania na graficznej części programu i rozwinąć program w zupełnie innym kierunku. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i indywidualny charakter prac graficznych postanowiliśmy przekonać nauczycieli ze szkół o profilu artystycznym oraz pedagogów z placówek kulturalno-oświatowych do włączenia się w nasz program. Chcielibyśmy aby w ramach swojej codziennej działalności, wspólnie z uczniami, pedagodzy zrealizowali konkursowe plakaty profilaktyczne. Przez ostatnie dziewięć edycji udawało nam się nagradzać uczniów znaczącymi nagrodami rzeczowymi, dodatkowo zwycięskie prace pojawiały się w przestrzeni publicznej w postaci koszulek, plakatów i kalendarzy. 

Warsztaty są przeznaczone dla pedagogów/plastyków ze szkół ponadpodstawowych o profilu artystycznym z województwa kujawsko-pomorskiego oraz z placówek kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia plastyczne. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest udokumentowane wykształcenie w zakresie kierunków związanych ze sztukami plastycznymi i prowadzenie aktywnej działalności dydaktycznej w tym zakresie. Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób, jednak nie ma przeszkód w zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z danej placówki oświatowej. Uczestnikom zapewniamy bezpłatny nocleg i wyżywienie. Warsztaty obejmują zajęcia typowo artystyczne z zakresu projektowania plakatów, szkolenie z zakresu kształtowania kompetencji społecznych uczniów prowadzone przez Justynę Fiałkowską – certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień, pedagoga, psychoterapeutę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Warunkiem uzyskania certyfikatów będzie udział nauczycieli i ich podopiecznych w konkursie graficznym. 

Warsztaty odbędą się w Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu w dniach od 13 do 15 września 2023 r. W tym roku jednym z elementów warsztatów jest panel edukacyjny dla uczniów. W piątek 15 września zapraszamy uczniów z Państwa szkół na spotkanie z Mają Wolną, która poprowadzi z pomocą nauczycieli warsztat graficzny dla młodzieży. Szczegóły warsztatu dla uczniów będą uzgadniane bezpośrednio z zakwalifikowanymi nauczycielami.

Uroczystość wręczenia nagród i certyfikatów planujemy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage lub w czasie późniejszym w zależności od możliwości organizacyjnych.


Zgłoszenia na warsztaty:
podkom. Szymon Tworowski
Wydział Komunikacji Społecznej
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
na adres e-mail: szymon.tworowski@bg.policja.gov.pl
z tematem wiadomości „Sztuka wyboru - warsztaty”