Gala finałowa IX edycji programu Sztuka Wyboru - Aktualności - Sztuka Wyboru

Aktualności

Gala finałowa IX edycji programu Sztuka Wyboru

We wtorek, 29 listopada br., w Toruniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca IX już edycję programu profilaktyczno-alternatywnego „Sztuka Wyboru”, w trakcie której nastąpiło wyłonienie i uhonorowanie laureatów konkursu na plakat profilaktyczny pod tytułem „Plakat! Akcja! Reakcja!”.

Zadaniem przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Fundację Tumult jest promowanie  nowatorskich  działań  profilaktyczno-edukacyjnych, bazujących na idei  ukierunkowywania  uwagi dzieci i młodzieży ku sztuce filmowej i plastycznej, aby w atrakcyjny sposób mówić o zagrożeniach i problemach je nurtujących. Tegoroczna odsłona programu jest skoncentrowana na sztuce plastycznej, a konkretnie – na  formie graficznej w postaci plakatu. Projekty graficzne od samego początku  stanowiły nieodłączną część naszego przedsięwzięcia, niemniej jednak w tym roku po raz pierwszy grają rolę pierwszoplanową. Przedmiotem konkursu były bowiem grafiki w formie plakatu – specyficznej formie sztuki graficznej, w której uczniowie z terenu naszego województwa w przedziale wiekowym 13-20 lat mieli zawrzeć rówieśniczy przekaz na temat zagrożeń wynikających z  uzależnienia od internetu, aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych oraz promowanie zdrowych nawyków i postaw, dzięki którym można bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych.  

W siedzibie Fundacji „TUMULT” na Rynku Nowomiejskim w Toruniu stawili się nauczyciele i uczniowie, którzy  odpowiedzieli na inicjatywę twórców projektu, tworząc autorskie projekty graficzne. Organizatorów reprezentował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Mirosław Elszkowski, natomiast  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Sławomir Kopyść Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia – Krystyna Żejmo-Wysocka, Kierownik Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom – Dorota Piekarek oraz Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Jacek Habant. Wśród gości byli także reprezentant patrona, to jest Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty - Maria Mazurkiewicz, Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Katarzyna Lubańska, oraz przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Nie zabrakło także dr hab. Mai Wolnej oraz  Konrada Gelerta – wykładowców na warsztatach poświęconych sztuce plakatu. 

Tegoroczna edycja projektu jest finansowana w całości z budżetu samorządu naszego województwa ramach „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w  województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”.  Kwestia profilaktyki uzależnień wśród młodzieży jest zatem zagadnieniem, które głęboko leży na sercu zarówno Policji, jak i organom samorządowym. Sławomir Kopyść zwrócił uwagę na istotną kwestię, nawiązując do nazwy projektu, iż dzisiejsza młodzież często nie ma wyboru żyjąc  w świecie, któremu ton nadają  social media i algorytmy, stąd tym bardziej odpowiedzialnością dorosłych jest dbałość o dobrostan młodych ludzi.  Komendant  Elszkowski, kontynuując niejako wypowiedź poprzednika, wskazał na fakt, iż rolą dorosłych jest przeciwdziałanie temu, co w dzisiejszej rzeczywistości jest wszechobecne, stąd istotną rzeczą jest, by działać z rozwagą, uwzględniając okoliczności i czasy, w których żyjemy. Z przedmówcami zgodziła się  Wicekurator Mazurkiewicz, która podkreśliła, iż zaangażowanie młodzieży w projekty pozaszkolne jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, gdyż przekaz rówieśniczy pogłębia umiejętność młodych ludzi do autorefleksji. Zaapelowała także do wszystkich dorosłych, aby odróżnić kwestię nadużywania multimediów od ich używania, gdyż nadmierna gwałtowna reakcja rodziców często prowadzi do skutków odwrotnych do oczekiwań. 

Po wystąpieniach gości nadszedł czas na punkt kulminacyjny gali, tj. uhonorowanie laureatów. Jury, złożone z organizatorów oraz wykładowców warsztatów wyłoniło trzy zwycięskie prace oraz jedenaście wyróżnień. Laureatami zostali

I miejsce: Jan Sugier z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

II miejsce: Magdalena Kudeł z  Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy

III miejsce: Weronika Kroplewska z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy


Wyróżnienie: Anna Błażejewska z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy


Magdalena Król z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy


Oliwia Klaczyńska z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy

Jan Karolczak z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego I VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu


Oliwia Zbikowska z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego I VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Patrycja Szulczewska z Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku

Zofia Florianowicz ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

Laureatami specjalnych wyróżnień za udział i konwencję graficzną zostali: 

Marcin Jakóbiak
Gracjan Krynda
Jakub Zieliński
Sebastian Rosiak
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców z niepełnosprawnością.

Po wręczeniu nagród, statuetek i dyplomów stery przejęli Maja Wolna i Konrad Gelert, którzy w formie wykładu połączonego z warsztatami przybliżyli uczestnikom historię polskiej szkoły plakatu  oraz jego roli, a następnie zaktywizowali młodych ludzi do pracy w grupach i stworzenia plakatu na zadany temat. Następnie każda z grup omówiła proces tworzenia  jego koncepcji i powstawania rezultatu końcowego. 

Zgodnie z intencją twórców programu, rozstrzygnięcie konkursu  nie kończy tej edycji projektu;  jego  założeniem jest bowiem wykorzystanie nagrodzonych prac konkursowych jako narzędzia edukacyjnego i  nośnika przekazu ideowego, z którym utożsamia się młodzież (wydruk plakatów, produkcja gadżetów profilaktycznych, przeprowadzenie kampanii w przestrzeni publicznej/wirtualnej).
Podsumowując, serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękując jednocześnie wszystkim uczniom oraz ich wychowawcom za udział w naszej  inicjatywie, mając nadzieję, że następna edycja programu będzie równie udana. 
 

  • Wystawa plakatów
  • Zwycięskie plakaty
  • Zwycięskie plakaty
  • Zwycięskie plakaty
  • Zwycięskie plakaty
  • Zwycięskie plakaty
  • Zwycięskie plakaty
  • Zwycięskie plakaty
  • Zwycięskie plakaty
  • Zwycięskie plakaty