Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru - Aktualności - Sztuka Wyboru

Aktualności

Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru

W dniach 8-9 września 2022 r. w Bydgoszczy odbyły się pionierskie warsztaty plastyczne w ramach programu „Sztuka Wyboru”. Po raz pierwszy w historii projektu mieliśmy przyjemność  zorganizować zajęcia dla pedagogów/plastyków ze szkół ponadpodstawowych o profilu artystycznym oraz pedagogów z placówek kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia plastyczne, zlokalizowanych na terenie  województwa kujawsko-pomorskiego.

Naszym celem było zachęcenie kadry nauczycielskiej  do włączenia się w nasz program poprzez  wyposażenie jej w wiedzę i umiejętności w taki sposób, aby w swoich placówkach, wspólnie z uczniami, stworzyli konkursowe plakaty profilaktyczne. Warsztaty sfinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”.

Projekty graficzne od ośmiu lat stanowią nieodłączną część naszego przedsięwzięcia, funkcjonując jako materiał profilaktyczny w postaci T-shirtów, plakatów czy kalendarzy ściennych, jednakże w tegorocznej odsłonie „Sztuki Wyboru” przedmiotem konkursu będzie forma graficzna właśnie w postaci plakatu. Ponieważ zawsze staramy się zapewnić profesjonalne wsparcie naszym konkursowiczom, także tym razem  zorganizowaliśmy warsztaty dedykowane tworzeniu plakatów.

Ponieważ ideą przewodnią projektu jest profilaktyka rówieśnicza oraz troska o dobrostan uczniów, niezmiennie wspiera nas Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Uczestnicy warsztatów w pierwszym dniu mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach  przygotowanych przez profesjonalistki  z KPCENu, których  tematem były istotne problemy młodzieży,  na które nauczyciele powinni być szczególnie wyczuleni  w naszej obecnej trudnej „pokowidowej” rzeczywistości. Izabela Nowakowska zaprezentowała wykład pt. „Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów”, natomiast Magdalena Chylebrant-Karolak omówiła kwestię „Jak podnieść swoją samoocenę”. Istotną częścią spotkania była oczywiście dyskusja i próba znalezienia rozwiązań dla najbardziej palących problemów, z jakimi stykają się obecnie nauczyciele w polskich szkołach. 

Od drugiej połowy pierwszego dnia „rządy” nad naszymi uczestnikami przejęli  Maja Wolna oraz Konrad Gelert  - odpowiedzialni za artystyczny kontent naszego dwudniowego przedsięwzięcia. 

Maja Wolna jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Tam również uzyskała doktorat (2010) oraz stopień doktora habilitowanego (2014). Projektuje plakaty, maluje, zajmuje się grafiką i ilustracją.  Jest laureatką wielu polskich i międzynarodowych nagród, m.in. Złotego Medalu na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (2010). Regularnie współpracuje z różnymi teatrami, gazetami i wydawnictwami książek. Projektuje plakaty społeczne i kulturalne,  stale poszukując nowych środków wyrazu oraz projektów, które najlepiej służą jej artystycznej wypowiedzi. Od 8 lat prowadzi Warsztaty Plakatu filmowego wraz z Konradem Gelertem z Fundacji Art2Busines - absolwentem Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Użytkowej, uczestnikiem pracowni rysunku prof. Jacka Staszewskiego na Akademii Sztuk Pięknych.

W pierwszym dniu Prowadzący przybliżyli naszym uczestnikom istotę oraz fenomen sztuki polskiego plakatu, prezentując dzieła najznamienitszych przedstawicieli tego gatunku, jak np. Henryka Tomaszewskiego, Waldemara Swierzego, Jana Lenicy czy Jana Młodożeńca. Nie pominięto także zaprezentowania prac artystów zagranicznych jak Philipe’a Apeloiga, Luby Lukovej, Istvana Orosza czy Niklausa Troxlera. 

Następnie Maja Wolna omówiła proces tworzenia dzieła, zwracając uczestnikom szczególną uwagę na rolę pracy koncepcyjnej, tak aby tworzona forma graficzna była esencją idei, którą twórca chce przekazać odbiorcom  swojego dzieła. Podkreślona została waga szkiców jako istotnego elementu tworzenia końcowej wersji plakatu. Tego samego  dnia uczestnicy mieli możliwość praktycznego zastosowania uzyskanej wiedzy, tworząc swoje  pierwsze szkice pod czujnym okiem Prowadzących. 

Drugi dzień w całości poświęcony został pracy artystycznej: od pracy koncepcyjnej, poprzez dobór techniki aż po przelanie na papier idei  plakatu w swojej wysublimowanej, esencjonalnej  formie. Twórcza praca sprzyjała integracji uczestników, którzy nawzajem na bieżąco dzielili się uwagami i dyskutowali na temat tworzonych dzieł.

Warsztaty zakończone zostały wspólnym omówieniem wraz z Prowadzącymi poszczególnych plakatów.

Podsumowując te dwa dni, jako organizatorzy, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy oraz Fundacja Tumult, żywimy głęboką nadzieję, że Mai Wolnej oraz Konradowi Gelertowi udało się zafascynować nauczycieli fenomenem plakatu, a oni z kolei zarażą tą pasją  swoich uczniów, na których prace będziemy niecierpliwie  oczekiwać w ramach konkursu. 

 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru
 • Warsztaty graficzne Sztuki Wyboru